Projektová činnost

Nabízíme kompletní projektové činnosti se zaměřením na pozemní stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace se zaměřujeme na tyto části:

 

  • Architektonická studie
  • Projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení
  • Realizační dokumentace stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací
  • Zaměřování objektů a zakreslení stávajícího stavu
  • Průkazy energetické náročnosti budovy
  • Rozpočty staveb
  • Zpracování 3D modelů a vizualizací

Při projektování vždy klademe důraz na následnou realizaci a snažíme se projekty optimalizovat již v prvotní fázi. Klientům nabízíme i zpracování kombinací jednotlivých stupňů projektů tak, aby klient neutrácel peníze za jednotlivé stupně projektové dokumentace. Nejoblíbenější variantou mezi klienty je dokumentace pro stavební povolení s dopracováním do úrovně realizační dokumentace stavby. Úvahami nad novým bydlením nemusíte trávit hodiny času, ale přijďte k nám a my to uděláme za Vás.