Služby bytových projektantů - designérů

Každý klient má možnost využít služeb našich projektantů a designérů a nechat si navrhnout, případně upravit, svůj domov přesně dle svých představ s využitím rad zkušeného odborníka. Tuto službu se snažíme zpřístupnit všem, tzn. i s ohledem na finanční možnosti klienta. Pro vytvoření maximálního pocitu komfortu a pohodlí, je zapotřebí brát ohled na spoustu faktorů. Celkový dojem mohou buď vylepšit nebo pokazit detaily, nad nimiž málokdo dokáže přemýšlet již ve fázi plánování.

Spolupráce s bytovým projektantem probíhá tak, že projektant dorazí na předem dohodnutou schůzku, kdy je nutné samotný prostor zaměřit a následně probíhá konzultace. Pečlivě Vám budeme naslouchat a budeme k řešení přistupovat zcela individuálně a profesionálně se zaměřením na charakter a prostředí stavby. Na další schůzce Vám již designér bude prezentovat navržené řešení pomocí vizualizací.